konferencja naukowa

Opłaty
za uczestnictwo w konferencji

opłata

Lekarze *

Rezydenci *

Elektro radiolodzy *

Fizycy Medyczni *

Onkolodzy kliniczni z wyborem sesji dla PTO

Spotkanie towarzyskie **

Do 31 sierpnia

300,00 PLN

250,00 PLN

250,00 PLN

300,00 PLN

150,00 PLN

150,00 pln

Do 26 października

350,00 PLN

300,00 PLN

300,00 PLN

350,00 PLN

200,00 PLN

150,00 pln

na miejscu

400,00 PLN

350,00 PLN

350,00 PLN

400,00 PLN

250,00 PLN

150,00 pln

Uroczysta kolacja odbędzie się w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282
o godzinie 20:00

 

 

* weryfikacja będzie przy odbiorze materiałów zjazdowych na miejscu
** Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
**Nie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE

 

UWAGA!!!
Firmy opłacające uczestnictwo lekarzy, rezydentów lub pielęgniarek – do kwot podanych w tabeli muszą doliczyć 23% podatku VAT.

O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy uczestnictwa w uroczystej kolacji**

** Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Opłata rejestracyjna
DLA LEKARZY, REZYDENTÓW, ELEKTRORADIOLOGÓW I FIZYKÓW MEDYCZNYCH OBEJMUJE

  • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm

  • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia konferencji

  • program szczegółowy

  • materiały konferencyjne

  • poczęstunki podczas przerw

  • certyfikat uczestnictwa

opłaty rejestracyjne

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy:
UNISONO Monika Wendorff
92-701 Łódź; Kopanka 12E


Nr. konta: 10 1140 2004 0000 3902 7555 6372
z dopiskiem: „imię i nazwisko” z dopiskiem – np. „rezydent”

 

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.