konferencja naukowa

konferencja naukowa

Radioterapia
Trójkąt równoboczny

27-28 października 2023, Łódź

EC1, ul. targowa 1/3

Miejsce konferencji

EC1

Łódź
ul. Targowa 1/3

Organizator

Patronat

Patronat medialny

komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Piotrowski

Dr n.med Magdalena Peszyńska- Piorun

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

dr hab. n. med. Leszek Gottwald

Dr n.med Łukasz Kuncman

Dr n.med Dawid Bodusz

dr n med Bartosz Bąk

mgr Grzegorz Jędorszka

Organizator wykonawczy

UNISONO
Monika Wendorff
tel: 504 292 792
mail: biuro@uni-sono.pl

Kontakt
z uczestnikami

Wanda Wilgucka – Gąsiorowska
tel: 504 292 782
mail: wanda@uni-sono.pl

Rezygnacja

Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: biuro@uni-sono.pl


W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%

  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%

  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.